Login
Pronađite eksperte
za bilo koji posao, online!
100% zadovoljnih klijenata!
Header 01 Header 02 Header 03 Header 04

Vizuelni identitet fiktivnog ZOO vrta

Vizuelni identitet fiktivnog ZOO vrta Projekt

Naručitelj: freelancing.ba, Kategorija: Grafički dizajn

U sklopu “Homework” projekta, Freelancing.ba i Beecreative.ba donose zadatak koji mogu da odrade svi freelanceri sa manje iskustva, tačnije oni koji nemaju još uvijek izgrađen porfolio.

Ovim zadatkom biće potrebno osmisliti dio vizuelnog identiteta fiktivnog ZOO vrta pod nazivom “Šapa”. Simuliraće se jedan freelance projekat u oblasti grafičkog dizajna.

Najboljeg freelancera očekuje nagradni fond:

– Poklon vaučer u iznosu od 250 KM
– Dvočasovne konsultacije sa senior freelancerom.

Tema: ZOO vrt u BiH
Rok izrade: 15.12.2021.
Naziv ZOO vrta u BiH: Šapa

Zadatak:

I dio: Kreirati logotip koji se sastoji od znaka i naziva ZOO vrta (simbol + naziv). Logo predstaviti u horizontalnoj i vertikalnoj izvedbi. Opisati finalno rješenje logotipa sa 3-4 rečenice.

II dio: Definisati primarne i sekundarne boje i dati kratko obrazloženje zašto su izabrane baš te boje.
Logo prikazati u boji i u crno-bijeloj varijanti (pozitiv i negativ).
Definisati tipografiju, primarni i sekundarni font.

III dio: Kreirati set od 3-5 piktograma (uprošteni simboli životinja). Piktogrami treba da budu stilski slični/isti.

IV dio: Kreirati informativni dvostrani A5 letak. Sa jedne strane predstaviti ponudu ZOO vrta, a sa druge prikazati mapu ZOO vrta (spremiti kao printabilni pdf format sa prepustom od 3mm). Napraviti mockup letka (iskoristiti neki od free mockup-a sa interneta).

Napomena: Freelancing.ba i Beecreative.ba se obavezuju da prijavne radove neće koristiti u komercijalne, niti bilo kakve druge svrhe, te se radovi primaju isključivo preko Beecreative platforme. Registracija obavezna.

“Homework” je nastao u saradnji između Freelancing.ba Beecreative.ba i “MarketMakers” projekta, koje podržava vlada Švicarske, a sprovodi Helvetas i Kolektiv d.o.o. u BiH.

Postavljeno: 01.12.2021. u 09:55 250 KM